kuvat Jari Tenhunen

KONSERVOINTI

LYIJYLASI-IKKUNOIDEN KONSERVOINTI

Lyijylasi-ikkunoiden konservoinnissa pyritään edistämään historiallisen materiaalin säilymistä.

Keskeistä on työmenetelmien peruttavuus sekä prosessin tarkka dokumentointi, joka helpottaa ja nopeuttaa tulevien konservoijien työtä.

Dokumentoinnista on hyötyä myös laajemmin, sillä kokemusperäinen tieto kehittää pitkillä aikajänteillä toimivaa alaa.